מכון התקנים הישראלי
ACI
FIATA
HELLMAN
OCI Cargo
IATA